Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАМЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.07.2018
№ на жалба: 62784/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ