Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БОЯДЖИЕВА И "ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД" ЕООД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 05.07.2018
№ на жалба: 41299/09, 11132/10
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ