Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БОЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.06.2018
№ на жалба: 34534/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ