Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 05.12.2017
№ на жалба: 38334/08, 68242/16
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ