Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЗВЕЗДЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 07.01.2010
№ на жалба: 47719/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ