Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "X И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.01.2019
№ на жалба: 22457/16
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ