Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "Г. С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.04.2019
№ на жалба: 36538/17
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ