Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЯНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.12.2003
№ на жалба: 39084/97
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ