Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЯНКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)"
Дата на решение: 07.02.2008
№ на жалба: 70728/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ