Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ОМО ИЛИНДЕН – ПИРИН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)"
Дата на решение: 18.10.2011
№ на жалба: 41561/07 20972/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ