Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" И ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (II)"
Дата на решение: 18.10.2011
№ на жалба: 37586/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ