Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АЛ-НАШИФ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 20.06.2002
№ на жалба: 50963/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ