Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "Д.M.T. И Д.K.И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.07.2012
№ на жалба: 29476/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ