Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НЕДЕЛЧЕВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 28.05.2013
№ на жалба: 5516/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ