Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ГЕОРГИ МИЛЕНКОВ БОЖИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 09.07.2013
№ на жалба: 49502/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ