Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВАКРИЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 09.10.2012
№ на жалба: 18698/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ