Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВАСИЛЕВ И ДОЙЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 31.05.2012
№ на жалба: 14966/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ