Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АСКОН АД" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 16.10.2012
№ на жалба: 9970/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ