Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (III)"
Дата на решение: 16.10.2012
№ на жалба: 21124/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ