Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МАРИН КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.07.2012
№ на жалба: 13801/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ