Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ПЕТКОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 25.09.2012
№ на жалба: 19130/04 17694/05 27777/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ