Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАЙКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 22.10.2009
№ на жалба: 35185/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ