Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТОЙЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 19.07.2011
№ на жалба: 43590/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ