Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВАСИЛ САШОВ ПЕТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.06.2010
№ на жалба: 63106/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ