Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 05.07.2012
№ на жалба: 41140/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ