Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАДЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 03.07.2012
№ на жалба: 13577/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ