Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИМИТРОВ-КАЗАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.02.2011
№ на жалба: 11379/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ