Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "М. И ДРУГИ СРЕЩУ ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 31.07.2012
№ на жалба: 40020/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ