Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АМИЕ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.02.2013
№ на жалба: 58149/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ