Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИВАН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.06.2013
№ на жалба: 7963/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ