Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТОЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.03.2014
№ на жалба: 41717/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ