Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВАСКО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 03.05.2006
№ на жалба: 50401/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ