Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВУЛДЖЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 18.12.2012
№ на жалба: 6113/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ