Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НЕШКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (резюме на пилотното решение)
Дата на решение: 27.01.2015
№ на жалба: 36925/10 и други
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ