Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИЛЕН КОСТОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 03.09.2013
№ на жалба: 40026/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ