Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)
Дата на решение: 08.01.2013
№ на жалба: 30544/06
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ