Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЕЛИКОВИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.03.2007
№ на жалба: 43278/98 45437/99 48014/99 48380/99 51362/99 53367
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ