Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НЕНКОВА-ЛАЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.12.2012
№ на жалба: 35745/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ