Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТАМОУС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 27.11.2012
№ на жалба: 29713/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ