Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАДКОВ И СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 27.05.2014
№ на жалба: 18938/07, 36069/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ