Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БРАТОВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 23.04.2009
№ на жалба: 28583/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ