Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИМИТЪР И АНКА ДИМИТРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.02.2009
№ на жалба: 56753/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ