Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КИРОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 02.07.2009
№ на жалба: 31836/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ