Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КОПРИНАРОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.01.2009
№ на жалба: 57176/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ