Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИХАЙЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.02.2009
№ на жалба: 6189/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ