Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СПАС ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 05.11.2009
№ на жалба: 38299/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ