Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТОЯНОВА ЦАКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 25.06.2009
№ на жалба: 17967/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ