Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 01.10.2009
№ на жалба: 33726/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ