Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЙОРГОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)
Дата на решение: 02.09.2010
№ на жалба: 36295/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ