Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АНГЕЛ ВАСКОВ АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 25.03.2010
№ на жалба: 34805/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ